چگونه تنبلی را از خود دور کنیم؟ یکشنبه نهم بهمن 1390 9:20
/**/

چگونه بي حالي و بي حوصلگي و يا به عبارتي تنبلي را از خود دور کنم؟


عوامل مختلفي همچون , نداشتن هدف , نداشتن برنامه صحيح , ضعف و سستي اراده , داشتن افكار

منفي و عدم توجه به توانايي ها و استعدادهاي خويش , خودكم بيني و غيره در ايجاد كم حوصلگي

نقش دارند. بنابراين براي مبارزه با اين روحيه و كاهش يا از بين بردن آن بايد با توجه به هر يك از عوامل

تأثيرگذار, راه و روش مناسب و راه كار عملي خاصي را اتخاذ كرد,


بدين منظور به نكات و مطالب زير توجه كنيد:

1. قبل از هر چيز با توجه به توانايي ها و استعدادهاي خويش هدفي معقول و قابل دسترسي و مطابق با

شرايط و امكانات موجود براي خود ترسيم نماييد (مثلا” در ميان مدت هدف «گرفتن مدرك ليسانس در

رشته ادبيات عرب


2. به منظور رسيدن به هدف مورد نظر از يك برنامه مدون و جدول زمان بندي شده اي استفاده كنيد. روي

يك ورق كاغذ, روزهاي هفته را در يك ستون و ساعات شبانه روز را در ستوني ديگر يادداشت كرده

كارهاي مختلف را - مطالعه , كلاس , استراحت , خواب , غذا خوردن , خواب , ورزش , نماز و عبادت و… -

در ساعت و زمان خاصي نوشته و پس از تنظيم , آن را فراروي خود قرارداده , سعي كنيد طبق برنامه و

جدول تهيه شده به انجام كارها و فعاليت هاي شبانه روزي بپردازيد

.

3.  توجه داشته باشيد براي اوقات فراغت خود نيز برنامه ريزي كرده و در جدول تهيه شده , وقتي را به آن

اختصاص دهيد و در ساعت مقرر در طول روز يا هفته به آن بپردازيد


4. در صورتي كه احساس مي كنيد در راه انجام فعاليت هاي مختلف ; درس و مطالعه و… سست اراده

شده ايد, با خود شرط كنيد طبق برنامه تدوين شده عمل كنيد و در غير اين صورت خود را جريمه كنيد -

مثلا” كمك به صندوق صدقات يا گرفتن روزه و

… .

5. اگر افكار منفي و احساس ضعف و خودكم بيني باعث كم حوصلگي شما شده است , با به خاطر

آوردن توانايي ها و استعدادها و موفقيت هاي گذشته خويش و توجه به نقاط قوت زندگي , يأس و

نااميدي نسبت به آينده را به اميدواري و خوشبيني نسبت به آينده تبديل كنيد


6. ياد خدا و توجه و توكل به ذات مقدس لايزال الهي و طلب كمك و ياري از او نقش مؤثري در ايجاد آرامش

و اميد به آينده دارد, بنابراين ياد و توجه و توكل به خداوند را در انجام كارها فراموش نكنيد.

تجربه نشان داده است، براى حل اين مشكل نمى‏توان تنها به رهنمودهاى كتبى و غيابى بسنده كرد و

اين مسأله، مانند بسيارى از مشكلات روانى ديگر، به ارتباط مستمر با مشاور نيازمند است؛


ولى اجراى توصيه ‏هاى زير در نابود سازى اين پديده سودمند مى‏نمايد.

1. بايد علل و عوامل ضعف اراده خويش را بشناسيد. توجّه كنيد ضعف اراده غالباً در عدم اعتماد به بينش

و تفكر، عدم شناخت خويش، با ارزش تلقى نكردن خود، عدم امنيت روانى، عدم تدبير عقلانى در

تشخيص امور و تميز اهم و مهم، شكست‏هاى گذشته و عوامل باز دارنده رشد و قوت نفس مانند

محروميت، سرزنش و رنج‏هاى مستمر ريشه دارد. زدودن هر يك از اين عوامل در پرتو سرمايه گزارى و

برنامه ريزى ممكن است


2. بايد باور كنيد چون ديگر انسان‏ها از توانمندى‏هاى بسيار برخورداريد و از

ديگران كم‏تر نيستيد. فراموش نكنيد نقاط قوت انسان از نقاط ضعفش بيش‏تر است و نبايد خود را دست

كم بگيرد. تصميم خوب در پرتو تكيه بر قوت‏ها، جبران ضعف‏ها و احساس توانمندى شكل مى‏گيرد


3. پس از مشورت با افراد ذى صلاح، با توجّه به امكانات و توانمندى‏هاى واقعى خود، براى زندگى تان برنامه ريزى

كنيد و بكوشيد هرگز بى جهت از آن برنامه و نظم سر نپيچيد. اوقات استراحت و تفريح و عبادت و همه‏فعّاليّت‏ها را

در اين برنامه بگنجانيد تا زمانى خالى نماند و توجّه به فرصت بيكارى شما را سمت تأخير انداختن كارها سوق

ندهد

4. بكوشيد براى هر رفتارى انگيزه‏اى قوى داشته باشيد و به ويژه از آثار مثبت تصميم‏گيرى‏ها و رفتارهاى خاصّ

خويش به طور كامل آگاه شويد

5. محيط زندگى و موقعيت كارى خود را تغيير دهيد و موانع بروز اراده و فعّاليّت را نابود سازيد؛ براى مثال در

موقعيتى كه به سرزنش و متهم شدن به ناتوانى و ناپختگى مى‏انجامد، قرار نگيريد. براى تصميم‏گيرى‏ها و اقدامات

خويش امنيت روانى فراهم آوريد تا بتوانيد به آرامى در برابر ديگران يا همراه آنان ابراز وجود كنيد و برجستگى فكرى

و فعّاليّت به جا را از طريق تصميم آشكار سازيد.

6. هر كارى را آسان تلقى كنيد؛ زيرا در برابر اراده پولادين انسان همه سختى‏ها آسان مى‏گردد. به استقبال

كارهاى به ظاهر دشوار برويد و به خود تلقين كنيد مى‏توانيد در اين امور درست تصميم بگيريد و افتخار موفقيت در

انجام آن‏ها را به دست آوريد

7. رضايت خداوند را ملاك هر رفتار و گفتار قرار دهيد و از تسليم شدن در برابر تمايلات پوچ و هواهاى نفسانى

بپرهيزيد. اين تسليم شدن‏ها اراده را ضعيف و متزلزل مى‏سازد. تقوا و رعايت حرمت دستورهاى پروردگار براى

آرامش روانى و تقويت نفس و اراده بسيار سودمند است.

8. مدتى برنامه ريزى و تصميمات خود را با فردى ذى صلاح در ميان بگذاريد و از وى بخواهيد مراقب باشد تا در

شما دو دلى پيش نيايد و اجراى تصميمات خويش را به تأخير نيندازيد

9. از خواب زياد، پرخورى و ديگر اسباب تنبلى و سستى اراده بپرهيزيد و نگذاريد ديگران به جاى شما تصميم

بگيرند.

10. با كسانى كه روحيه و اراده قوى دارند، دوست شويد تا اراده شما نيز قوى گردد.

11. بكوشيد تصميم‏هاتان را با فردى با تجربه در ميان نهيد تا از قوت و درستى شان اطمينان يابيد. پس از مشورت

با اين فرد، بر اساس تدبر و انديشه خود تصميم بگيريد و بدون از دست دادن فرصت اقدام كنيد تصميم بايد بر تدبير

و انديشه و آگاهى‏هاى لازم استوار باشد و به عمل بينجامد. تخلف از اين امر جز تلف كردن وقت، پيروى از افكار پوچ

و سستى در عمل دستاوردى ندارد و فرد را با زيان‏هاى مادى و معنوى روبه رو مى‏سازد. از اين رو، امور ياد شده

گناه به شمار مى‏آيد. ترديد در تصميم‏گيرى و تأخير در عمل سبب از دست رفتن منافع معنوى و مادى فراوان

مى‏شود و زيان‏هاى بسيار را به ارمغان مى‏آورد

12. تصميمات به جا و پر ارزش گذشته‏خود را به ياد آوريد و توجّه كنيد كه چون گذشته براى انجام دادن كارهاى

مهم آمادگى داريد.

13. در تصميم‏ها و فعّاليّت‏هاى اسوه‏ها دقّت كنيد، در همسان سازى و الگوپذيرى جدى باشيد تا جرأت انجام كار

يابيد و توان تصميم‏گيرى و اجرا در شما تقويت شود

14. ورزش مستمر و منظم را كه در تقويت اراده بسيار مؤثر است، فراموش نكنيد.

15. با تصميم‏هاى آسان در كارهاى ساده، به تدريج خود باورى و توانمندى را در خويش پديد آوريد و راه را براى

تصميم‏گيرى در امور مشكل و پيچيده هموار سازيد

16. در موضوع مورد نظر تمركز پيدا كنيدو از اشتغالات ذهنى متعدد بپرهيزيد تا تصميم‏گيرى آسان‏تر صورت پذيرد

17. پس از تدبير و مشورت از عواقب تصميم‏هاى خود هراسناك نباشيد و به خدا توكل كنيد. پيامدهاى تصميم‏هاتان

را كه از قلمرو انديشه‏تان بيرون است و با سامان دادن احتمال‏هاى ضعيف سبب ترديد و تزلزل شما مى‏گردد، به

خداوند متعال كه به بندگانش لطف و رحمت و محبت گسترده دارد، واگذاريد و به آنچه پروردگار پيش مى‏آورد،

خشنود باشيد. خداوند شما را سمت صلاح و مطلوب واقعى‏تان رهنمون شود.


http://asemanian.org

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

نیایش دوشنبه پنجم دی 1390 9:1

                                 آن را که تویی چاره ، بی چاره نخواهد شد

                                 خدایا !

                                 همیشه در ذهن من باش

                                 وقتی که از خواب بیدار می شوم ، سراسر روز بر من بتاب

                                 بگذار هر دقیقه زمانی باشد برای همنشینی با تو

                                 نگذار فراموش کنم

                                 در هر ساعت از این که با من مانده ای و خواهی ماند

                                 تا صدای مرا بشنوی و به من پاسخ دهی تا

                                 شکر به جا آوردم .....

                                 خدایا ! وقتی که شب می رسد ، بگذار که افکارم از تو و عشق تو

                                 آرامش گیرند .

                                 بگذار که خوابم از امنیت و مهر تو اطمینان داشته باشد

                                 و آگاه باشد که من متعلق به تو هستم

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

نیایش دوشنبه پنجم دی 1390 9:1

خودت می دونی که من دوستت دارم

خدایا من همانم که در خلوت از تو حیا نکردم و در آشکار نیز مراقب فرمانت نبودم ، من آنم که وقتی مژده ی گناهی را شنیدم شتابان به سوی آن رفتم تو مهلتم دادی توجه نکردم ، تو پرده پوشی کردی من حیا نکردم با آنکه می دانستم از همه چیزم خبر داری ولی با تمام این حرف ها با بردباریت مهلتم دادی و گناهانم را پوشاندی .

 

خدایا :

و مرا عقوبت نکردی ، گویی گناهانم را از یاد برده ای و از کیفرم در گذشته ای از این بالاتر ، گویا تو از من شرم داری .

ولی خداوندا خودت این را می دانی که وقتی گناه می کردم اعتقاد نداشتم که تو خدای من نیستی ولی می دانستی که قصد لجبازی با تو را ندارم . گناه من ناشی از غلبه ی هوای نفسم بود . پس ای پروردگار مهربان مرا به حال خودم رها نکن

چون با تمام این گناهان خودت می دانی که دوستت دارم

 

نرگس کاوسی دوم گرافیک کامپیوتری هنرستان حمیده کاظمی

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

دلی مثل کبوتر دوشنبه پنجم دی 1390 9:0

                                 تو فکر ناب دریام                         تو فکر باغ و صحرام

                                 اما به غیر از این فکر                     یه فکر تازه داشتم

                                 تو فکر مشهدم من                       شهر ضامن آهو

                                 شهر صفا و شادی                        شهر شور و هیاهو

                                 کاشکی مشد بیامو                        ببینم اون گنبدت

                                 گلدسته و نقاره                                     با کبوترای نازت

                                 دون بپاشم براشون                      حرف بزنم باهاشون

                                 تا که دلم مثل کبوترات بشه          پر بکشه به آسمون فدات شه

 

                                   فاطمه یوسفیان دوم راهنمایی مجتمع آموزشی شهید مصطفی خمینی اسفرجان

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

بیل نقره ای دوشنبه پنجم دی 1390 8:59

اگر به بیل ، این وسیله ساده کشاورزی نگاه کنیم ، متوجه می شویم

 لبه آن که دائما با زمین در تماس است و بیشترین فشار را متحمل

 می شود ، به رنگ نقره ای در آمده اما قسمت های بالاترش چنین

نیست به طوری که وقتی به انتهای صفحه آن می رسیم ، می بینیم

که کاملا سیاهرنگ است . جسم و روح انسان نیز بدین گونه است هر

 چه بیشتر تلاش کنیم و از خود فعالیت و تحرک نشان دهیم به همان

 اندازه شاداب تر ، سرزنده تر و راضی تر خواهیم بود .

 

برای درک بهتر موضوع به این گفته " تایتینگل " توجه کنید :

در سفری که با پسرم به گینه نو داشتم مشاهده کردم که مرجانهای

 وسط دریا ، آنجایی که آب آرام است عمدتا رنگ باخته و فاقد حیات

 به نظر می رسند اما مرجانهایی نقاط ناآرام دریا ، جایی که جزر و مد آنها را به این طرف و آن طرف می برد ، درخشان و شفافند .

از راهنمای خود علت را پرسیدم جواب داد : مساله ی خیلی ساده ایست . مرجانهای محل های آرام درگیر هیچ نوع مبارزه در زندگی نبوده اند ، در حالیکه مرجانهایی که در معرض کشاکش دریا هستند رشد و جلای بهتری پیدا می کنند

 

برگرفته از کتاب مشکلات را شکلات کنید نوشته مسعود لعلی

مهدیه صهبایی دانشجوی علوم تربیتی

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

دوشنبه پنجم دی 1390 8:57

علل فراموشی و درمان آن

فراموشی چیست؟

همه ما در زندگی روزمره خود مواردی را سراغ داریم که نتوانسته باشیم مطلب ، اسم فرد یا مکان خاص و یا اطلاعات دیگری را یادآوری کنیم. شاید بسیار پیش آمده باشد که مدتها به دنبال دسته کلید یا وسائل شخصی دیگر خود گشته باشیم و خیلی موراد دیگر. همه اینها مواردی جزئی از اختلال در عملکرد حافظه را نشان می‌دهد که تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است بوجود بیاید. این عوامل هرچه باشد، آنچه که برای ما پیش آمده این است که نتوانسته‌ایم به اطلاعاتی که مطمئن از دانستن آنها هستیم، دست پیدا کنیم. به عبارتی حافظه نتوانسته به اطلاعاتی که قبلا ذخیره کرده‌ایم، دسترسی پیدا کند. پدیده‌ای که همه آن را با عنوان فراموشی می‌شناسیم که در بسیاری موارد هم نتایج ناگواری به بار می‌آورد، مثل کم شدن نمره امتحانی.

علل فراموشی

فراموشی به علل مختلفی ممکن است اتفاق بیافتد. اکثر فراموشی‌های عادی روزمره مربوط به مراحل حافظه می‌باشند. وجود مشکل در هر یک از مراحل ، یادآوری اطلاعات را با مشکل مواجه خواهد ساخت. نظریات جدید حافظه به این مطلب تاکید دارند و فراموشی را ناشی از احتمال خطا در یک یا چند مرحله از مراحل سه گانه حافظه می‌دانند. مراحل حافظه رمز گردانی ، اندوزش و بازیابی را شامل می‌شود و می دانیم که در مرحله رمز گردانی سپردن اطلاعات به حافظه اتفاق می‌افتد. در مرحله اندوزش نگهداری اطلاعات در حافظه و در مرحله بازیابی فراخوانی اطلاعات از حافظه. خطای حافظه در هر یک از این مراحل مشکل فراموشی را به بار خواهد آورد.

* چنانچه خطایی در مرحله رمزگردانی یا سپردن اطلاعات به حافظه اتفاق بیافتد، در واقع به این معنی است که حافظه شرائط لازم برای رمزگردانی اطلاعات به نحو مناسب نداشته است. ممکن است کمبود توجه در حین سپردن اطلاعات به حافظه عامل این خطا باشد. ما زمانی که می‌خواهیم مطلبی را به حافظه خود بسپاریم، به آن توجه می‌کنیم. توجه ما رمزگردانی و سپردن آن را به حافظه امکان‌پذیر می‌سازد. ما خیلی از مطالبی را که می‌شنویم، اما به آن توجه نمی‌کنیم، فراموش می‌کنیم. به عبارتی تنها مطالبی که مورد توجه ما قرار می‌گیرد، به حافظه سپرده می‌شود. در غیر این صورت حافظه ما در هر لحظه در مقابل سیلی از اطلاعات قرار می‌گرفت که چندان ضرورتی هم برای ما نداشتند.

* زمانی که خطا در مرحله اندوزش اتفاق می‌افتد، به این معنی است که اطلاعات به شیوه درست و کاملی ذخیره نشده‌اند و یا در جای مناسب خود قرار نگرفته‌اند. یکی از عواملی که اندوزش اطلاعات را میسر می‌سازد، مرور ذهنی است. مرور ذهنی به نیرومند شدن اطلاعات در حافظه کمک می‌کند و دوام آنها را در حافظه طولانی‌تر می‌سازد. بنابراین بدون مرور ذهنی اطلاعات از حافظه محو شده و دسترسی به آنها ناممکن می‌گردد.
عامل دیگر که در مرحله اندوزش اتفاق می‌افتد و فراموشی را سبب می‌شود، جانشینی است، زمانی که اطلاعات جدید جای اطلاعات قدیمی را می‌گیرد و علت آن اغلب به گنجایش حافظه به خصوص در حافظه کوتاه مدت مربوط است. گنجایش حافظه کوتاه مدت معمولا محدود است و برای استفاده حداکثر از آن شگردهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل روش تقطیع. در هر زمانی که اطلاعاتی که قصد اندوزش آنها را داریم، فراتر از گنجایش حافظه باشد، ذخیره نخواهد شد یا ناچارا اطلاعات قبلی را از بین خواهد برد.

* در مرحله بازیابی نیز عواملی مثل تداخل و عوامل هیجانی ، یادآوری اطلاعات را با مشکل مواجه می‌سازند. زمانی که در حافظه ما اطلاعات مختلفی با نشانه مشترکی ذخیره شده باشند، به هنگام استفاده از آن نشانه برای بازیابی یکی از اطلاعات اطلاعات دیگر به ذهن خواهند آمد و مزاحم بازیابی اطلاعات مورد نظر خواهند شد. برای مثال اگر شماره تلفن جدید دوست خود را یاد بگیرید، بعد از مدتی یادآوری شماره تلفن قبلی او برایتان مشکل خواهد بود. به این علت که نام دوست شما نشانه‌ای است که برای شماره تلفن فعلی او و شماره تلفن قبلی او نشانه مشترکی است و یادآوری یکی از آنها با این نشانه با مشکل همراه خواهد بود.

فراموشی به عنوان یک اختلال

فراموشی‌های مربوط به مسائل جزئی زندگی روزمره هر از چند برای تمام افراد اتفاق می‌افتد و جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد، اما در برخی افراد شدت فراموشی یا موضوعات مربوط به فراموشی طوری است که نمی‌توان آن را حالتی طبیعی تلقی کرد.

* افراد افسرده و افراد مضطرب معمولا با درجات شدیدتری از فراموشی مواجه هستند و اغلب بیش از دیگران در مسائل روزمره زندگی دچار فراموشی می‌شوند. از ناراحتیهای اساسی آنها که نزد روانپزشک یا روان شناس از آن گله می‌کنند، مشکل حافظه‌شان است که مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد می‌کند.

* گاهی اوقات فراموشی در اثر ضایعات مغزی اتفاق می‌افتد که معمولا به دنبال یک سانحه مثل تصادف است، دیده می‌شود. در این حالت بیمار ممکن است بخشی از اطلاعات مربوط به زندگی خود را فراموش کند. این فراموشی ممکن است فراموشی پیش گستر یا پس گستر باشد.

* در نوع دیگری از فراموشی که بسیار هم نادر است، هیچ علت جسمی خاصی وجود ندارد، ولی فرد با فراموشی گسترده‌ای مواجه است. بطوری که ممکن است فرد تمام اطلاعات مربوط به بخشی از زندگی خود را بطور کامل فراموش کند. این نوع از فراموشی معمولا دلایل روان شناختی دارد و به آن فراموشی روانزاد گفته می‌شود. گاه یک هیجان شدید ، یک شوک عصبی و دلیل این نوع فراموشی است.

* نوع دیگری از فراموشی تحت عنوان آلزایمر شناخته می‌شود که معمولا در سنین بالاتر اتفاق می‌افتد و علل ژنتیکی برای آن شناخته شده است.

درمان فراموشی

برای فراموشی‌هایی که به صورت روزمره اتفاق می‌افتند و یا برای جلوگیری از وقوع فراموشی در مطالب درسی و معمولا روش های بهسازی حافظه مفید خواهد بود. در این روشها مواردی آموزش داده می‌شود که فرد با استفاده از آنها می‌تواند مراحل رمزگردانی ، اندوزش و بازیابی اطلاعات را با دقت و سهولت بیشتری انجام دهد. زمانی که فراموشی به عنوان نشانه یک اختلال روانی دیگر مثل اضطراب و افسردگی است، معمولا با درمان این نوع اختلالات مشکل فراموشی نیز حل خواهد شد و برای اختلال فراموشی ناشی از ضایعات مغزی ، فراموشی روانزا و آلزایمر روشهای اختصاصی‌تر به صورت درمان پزشکی و روان درمانی استفاده می‌شود


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

روش های بهسازی حافظه

روش تقطیع و فراخنای حافظه

در مورد اکثر افراد گنجایش حافظه کوتاه مدت نمی‌تواند به بیش از ۲±۷ افزایش یابد. با وجود این می‌توان اندازه قطعه‌ها را افزایش داد و از این راه بر تعداد ماده‌ها در فراخنای حافظه افزود. به عنوان مثال برای یادآوری ۱۲ رقم ۹۲-۳۱۸-۱۴۹۹-۲۳۱ می‌تواند آنها را در سه دسته چهارتایی دسته بندی کرد: ۱۸۹۲-۴۹۹۳-۲۳۱۱ و به راحتی ۱۲ رقم را یادآوری کرد.

روش تصویر سازی ذهنی و رمز گردانی

هر وقت یک جفت واژه با یک تصویر ذهنی به هم ربط داده شوند، یادآوری آنها ، آسانتر می‌شود. هنگامی که ما دو واژه پروانه و کتاب را با یک تصویر ذهنی به هم ربط می‌دهیم، احتمالا یک پیوند معنادار بین آن دو برقرار می‌کنیم.( این اصل عمده زیربنای بسیاری از نظامهای یادیار است. روش مکانها و روش واژه کلید از انواع نظامهای معروف یادیار هستند:)

روش مکانها
گام نخست این است که ردیف منظمی از مکانهای مختلف را به خاطر بسپارید. مثلا مکانهایی که ضمن قدم زدن در خانه خود با آنها برخورد می‌کنید. پس از این که توانستید قدم زدن ذهنی را راحت انجام دهید، شروع می‌کنید به ساخت یک تصویر ذهنی که در آن اولین واژه با اولین مکان ربط داده شده است و دومین واژه با دومین مکان و الی آخر.

روش واژه کلید
در یادگیری واژگان زبان خارجی می‌توان از این روش سود جست. برای مثال فرض کنید می‌خواهید یاد بگیرید که واژه اسپانیایی Caballo به معنی horse انگلیسی (اسب) است. روش واژه کلید دو مرحله دارد:
*
مرحله اول یافتن بخشی از واژه اسپانیایی است که با یک واژه انگلیسی هم صدا است. از آنجا که Caballo به صورت Cab-eye-yo تلفظ می‌شود،  eye می‌تواند به عنوان واژه کلید بکار رود.
*
مرحله دوم ساختن یک تصویر ذهنی است که واژه کلید را به معادل انگلیسی واژه اصلی پیوند می‌دهد. مثلا یک اسب که بر یک چشم (eye)  بسیار بزرگ لگد می‌زند. این تصویر ذهنی یک رابطه معنادار بین انگلیسی و معادل اسپانیایی آن برقرار می‌کند که برای به یاد آوردن آن ابتدا واژه eye و سپس تصویر ذهنی ذخیره شده که رابط eye و horse است، را بازیابی می‌کند.

روش بسط معنایی در بهسازی حافظه

اگر می‌خواهید چیزی را به یاد آورید، معنای آن را بسط دهید. برای بسط دادن به یک مطلب می‌توانید سوالات متعددی برای خود مطرح کنید و به آنها پاسخ دهید.

روش استفاده از بافت در بهسازی حافظه

از آنجا که بافت نشانه بازیافتی نیرومندی است می‌توان با بازآفرینی بافتی که یادگیری در آن صورت گرفته، حافظه را بهبود بخشید. مثلا اگر جلسات درسی شما همیشه در اتاق معینی تشکیل شود، شما در این اتاق بهتر از هر جای دیگری مطالب آن درس را به یاد خواهید آورد، چون بافت آن اتاق بهترین نشانه بازیافتی برای مطالب درس شما محسوب می‌شود.
با این وجود اغلب اوقات وقتی می‌خواهیم چیزی را به یاد بیاوریم، نمی‌توانیم عملا به بافتی باز گردیم که یادگیری در آن صورت گرفته

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

است. مثلا وقتی می‌خواهید نام یک همکلاسی دوره دبیرستان خود را به یاد بیاورید و نام او فورا به ذهن شما نمی‌آید، صرفا برای به خاطر آوردن آن روانه دبیرستان دوره تحصیل خود نمی‌شوید. در چنین موقعیتهایی می‌توانید بافت را بطور ذهنی بازسازی کنید.

روش سازمان دهی در بهسازی حافظه

روش سازمان دهی به این دلیل بازیابی را بهبود می‌بخشد که بر کارآیی پیگردی در حافظه می‌افزاید و به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم اطلاعات بسیار زیادی را یاد اندوزی و بازیابی کنیم. به شرط این که این اطلاعات را سازمان داده باشیم. با مشخص کردن مطالبی از یک فصل درسی که باید به خاطر سپرده شوند، با توجه به عناوین و سر فصلهای بیان شده ، چارچوب کلی درس را ترسیم و سازمان دهی می‌کنیم. این کار هم از سوی معلم و هم از سوی خود فرد یادگیرنده قابل انجام است، اما زمانی که توسط خود یادگیرنده انجام می‌شود، تاثیرات قویتری خواهد داشت.

روش تمرین بازیابی در بهسازی حافظه

در این روش که به صورت تمرین بازیابی انجام می‌شود، می‌توانید درباره مطلب مورد یادگیری سوالاتی از خود مطرح کنید. بعد می‌توانید بخشهای معینی را که در دور اول برایتان مشکل بود، مجددا بخوانید تا بهتر درک کنید.

روش پس ختام

یکی از معروفترین فنون بهسازی حافظه روش پس ختام نام دارد. این روش ۶ مرحله مشخص دارد که حروف اول آن وقتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، نام این روش پس ختام را می‌سازند. این مراحل عبارتند از:
۱. پیش خوانی
۲. سوال کردن
۳. خواندن
۴. تفکر
۵. از حفظ گفتن
۶. مرور کردن

یادگیرنده در مرحله اول مطلب مورد نظر را پیش خوانی می‌کند تا یک برداشت کلی از موضوعات و قسمتهای مهم آن داشته باشد. در مرحله دوم فرد درباره هر بخش سوالهایی را طرح می‌کند و در مرحله سوم هر بخش را به قصد پاسخ دادن به سوالهایی که طرح کرده می‌خواند. در مرحله چهارم به تفکر در مورد مطالب خوانده شده و روابط بین آنها می‌پردازد و در انتهای هر بخش از کل مطالب مورد نظر برای یادگیری اقدام به از حفظ گفتن می‌کند و زمانی که تمام بخشها را به ترتیب مطالعه کرد، مرحله ۶ یا مرور کل مطالب را انجام می‌دهد.

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

دوشنبه پنجم دی 1390 8:54

خلاصه نویسی


آیا تا‌كنون به این موضوع فكر كرده‌اید كه هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می‌كنید؟ یك روش مطالعه

صحیح و اصولی می‌تواند بسیاری از مشكلات تحصیلی را از بین ببرد. بررسی‌های به عمل آمده گویای

آن است افرادی كه در زمینه تحصیل موفق بوده‌اند، روش صحیحی برای مطالعه داشتند. یادگیری

(learning) مساله‌ای است كه در سراسر طول زندگی انسان به‌ویژه در دوران دانش‌آموزی و دانشجویی

اهمیت زیادی دارد. چرا كه دانش‌آموزان و دانشجویان همیشه در معرض امتحان و آزمون قرار دارند و

موفقیت در آن آرزوی بزرگشان است.


شاید به افرادی برخورده باشید كه می‌گویند: همه كتاب‌ها و جزوه‌ها را می‌خوانم، اما موقع امتحان آنها را

فراموش می‌كنم، یا من استعداد درس خواندن را ندارم، چون با اینكه همه مطالب را می‌خوانم اما

همیشه نمراتم پایین است و یا... بسیاری از اینگونه مشكلات به نداشتن یك روش صحیح برای مطالعه

بازمی‌گردد. عده‌ای فقط به حفظ كردن مطالب اكتفا می‌كنند، به‌طوری كه یادگیری معنا و مفاهیم را از نظر

دور می‌دارند. این امر موجب فراموش شدن مطالب بعد از مدتی می‌شود، در واقع آنچه اهمیت دارد

یادگیری معنا و مفهوم است، چیزی كه نمی‌توانیم و نباید از آن دور باشیم. برای آنكه مطلبی كاملا

آموخته شده و با اندوخته‌های پیشین پیوند یابد، باید حتما معنا داشته باشد، در این صورت احتمال

یادگیری بیشتر و احتمال فراموشی كمتر خواهد شد. بنابراین قبل از اینكه خود را محكوم كنیم به نداشتن

استعداد درس خواندن، كمبود هوش، كمبود علاقه، عدم توانایی و سایر موارد، بهتر است نواقص خود را

در مطالعه كردن بیابیم و به اصلاح آنها بپردازیم. در این صورت به لذت درس خواندن پی خواهیم برد. اولین

قدم در این راستا آن است با اندكی تفكر عادت‌های نامطلوب خود را در مطالعه یافته و سپس عادت‌های

مطلوب را جایگزین آن كنیم.


شیوه صحیح مطالعه، چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد:

1. زمان مطالعه را كاهش می‌دهد.

2. میزان یادگیری را افزایش می‌دهد.

3. مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی‌تر می‌كند.

4. به‌خاطر‌سپاری اطلاعات را آسان‌تر می‌سازد.

برای داشتن مطالعه‌ای فعال و پویا نوشتن نكات مهم در حین خواندن ضروری است تا برای مرور مطالب،

دوباره كتاب را نخوانده و در زمانی كوتاه از روی یادداشت‌های خود مطالب را مرور كرد. خلاصه نویسی،

بخشی مهم و حساس از مطالعه است كه باید به آن توجهی خاص داشت. چون موفقیت شما را تا

حدودی زیاد تضمین خواهد كرد و مدت زمان لازم برای یادگیری را كاهش خواهد داد. خواندن بدون

یادداشت‌برداری و خلاصه نویسی یك علت مهم فراموشی است

.

شش روش مطالعه

1. خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است. مطالعه فرآیندی فعال و پویا است و برای نیل به این

هدف باید از تمام حواس خود برای درك صحیح مطالب استفاده كرد. باید با چشمان خود مطالب را خواند،

باید در زمان مورد نیاز مطالب را  ادا كرد و نكات مهم را یادداشت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر

شده و حضوری فعال و همه‌جانبه در یادگیری داشت و هم در هنگام مورد نیاز، خصوصا «قبل از امتحان،

بتوان از روی نوشته‌ها مرور كرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجددا» به‌خاطر سپرد

.


2. خط كشیدن زیر نكات مهم: این روش شاید نسبت به روش قبلی بهتر است ولی روش كاملی برای

مطالعه نیست چرا كه در این روش بعضی از افراد به‌جای آنكه تمركز و توجه روی یادگیری و درك مطالب

داشته باشند ذهنشان معطوف به خط كشیدن زیر نكات مهم می‌گردد. حداقل روش صحیح خط كشیدن

زیر نكات مهم به این صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملا درك كنند و سپس زیر نكات

مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب به‌دنبال نكات مهم بگردند تا زیر آن را خط بكشند

.

3. حاشیه‌نویسی: این روش می‌تواند برای یادگیری مطالبی كه از اهمیتی چندان برخوردار نیستند مورد

استفاده قرار گیرد.



4. یادداشت برداری :  در این روش شما مطالب را می‌خوانید و آنچه را كه درك كرده‌اید هر موضوعی را در

برگه های جدا  یادداشت می‌كنید كه این روش برای مطالعه مناسب است و از روش‌های قبلی بهتر

می‌باشد چرا كه در این روش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را یادداشت می‌كنید اما باز هم بهترین

روش برای خواندن نیست

.


5. كلید‌برداری:  (خلاصه نویسی ) :كلید‌برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نكات مهم

است. در این روش شما بعد از درك مطالب، به صورت كلیدی نكات مهم را یادداشت می‌كنید و در واقع

كلمه كلیدی كوتاه‌ترین، راحت‌ترین، بهترین و پر‌معنی‌ترین كلمه‌ای است كه با دیدن آن، مفهوم جمله

تداعی شده و به‌خاطر آورده می‌شود.


6. خلاقیت و طرح شبكه‌ای مغز: این روش بهترین شیوه برای یادگیری خصوصا فراگیری مطالب درسی

است. در این روش شما مطالب را می‌خوانید بعد از درك حقیقی آنها نكات مهم را به زبان خودتان و به

صورت كلیدی یادداشت می‌كنید و سپس كلمات كلیدی را به روی طرح شبكه‌ای مغز می‌نویسد (در واقع

نوشته‌های خود را به بهترین شكل ممكن سازماندهی می‌كنید و نكات اصلی و فرعی را مشخص

می‌كنید) تا در دفعات بعد به جای دوباره‌خوانی كتاب، فقط به طرح شبكه‌ای مراجعه كرده و با دیدن كلمات

كلیدی نوشته شده به روی طرح شبكه‌ای مغز، آنها را خیلی سریع مرور كنید. این روش درصد موفقیت

تحصیلی شما را تا حدود بسیار زیادی افزایش می‌دهد و درس خواندن را بسیار آسان می‌كند و بازده

مطالعه را افزایش می‌دهد



  /**//*]]>*//**/

در اینجا به اختصار روش مناسب برای خلاصه‌برداری و مطالعه درس‌های مختلف را مطرح می‌كنیم:

1. خلاصه‌نویسی درس‌های فرمولی و قاعده‌دار


الف - درس‌های شاخه ریاضیات (آمار، ریاضیات جدید، جبر و احتمال، ریاضیات گسسته، حسابان، ریاضیات،

حساب دیفرانسیل، هندسه و هندسه تحلیلی و...) فیزیك و شیمی، منطق، گرامر انگلیسی، قواعد عربی

، دستور زبان فارسی و آیین نگارش، اقتصاد، آرایه‌های ادبی، عروض و قافیه در این گروه جای می‌گیرند.



ب - خلاصه این درس‌ها، از طریق یادداشت فرمول‌ها و قواعد، رسم نمودارهای لازم و طبقه‌بندی دقیق اجزای هر

مبحث فراهم می‌آید.

برای هر مورد دست‌كم دو نمونه به‌عنوان مثال ثبت می‌گردد. ضمنا، چون اغلب قواعد، گاهی به وسیله موارد

استثنایی و تبصره‌ها نقض می‌شود، این نكات خلاف قاعده نیز باید یادداشت و آموخته شود. در واقع، اهمیت

استثناها از قواعد خیلی بیشتر است و عموما، سوالات مهم و اساسی در امتحانات و كنكور دانشگاه‌ها از میان

این مطالب استخراج می‌گردد

.

در درس‌های همگروه ریاضیات، توجه به این نكته ضروری است كه توانایی حل مسایل با توانایی تست‌زنی خیلی

تفاوت دارد و مورد دوم بسیار دشوارتر و مستلزم تمرین و تكرار فراوان است.



ج - درس‌های این گروه را همه روزه در برنامه درسی آموزشگاه و خانه بگنجانید و پیوسته در رفع ابهامات خود در

كوتاه‌ترین زمان اقدام كنید.


بهترین زمان برای مطالعه و انجام تكالیف و تمرین‌ها در این درس‌ها، وقتی است كه شب استراحت و خواب كافی

كرده باشید، یعنی صبح‌ها از ساعت 5 تا 6:30 و عصرها از ساعت 3 تا 7. هرگز این امر را به شب و قبل از خواب

موكول نكنید، زیرا در آن زمان ذهن و مغز شما آمادگی، كارآیی و بازدهی لازم را برای مطالعه دروس قاعده‌دار

ندارد.


2. خلاصه‌نویسی درس‌های تشریحی و گسترده (حفظ كردنی)


الف - درس‌هایی از قبیل بینش‌اسلامی، معارف، تاریخ، تاریخ‌شناسی، جغرافیا (در همه گرایش‌ها) تاریخ ادبیات،

جامعه‌شناسی، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی، روانشناسی، فلسفه، زیست‌شناسی گیاهی و جانوری،

زمین‌شناسی، ادبیات (بخش‌های مربوط به قالب‌ها و شیوه‌های نویسندگی) زبان‌شناسی و شیمی (بخش‌های تعریفی و تشریحی) جزو این گروه هستند

.

ب - می‌باید كل هر فصل یا گفتار را با دقت بخوانید و مطالب اساسی و مهم را به شكلی برجسته مشخص

سازید (به وسیله ماژیك‌های فسفری) آنگاه نكات مشخص شده را در یك دفتر جداگانه یادداشت كنید. در واقع،

اگر بتوانید هر 10 صفحه مطلب را تقریبا در یك صفحه خلاصه كنید به هدف خود رسیده‌اید.


ج - بهترین زمان برای مطالعه، یادگیری و خلاصه‌برداری درس‌های این گروه، شب از ساعت 9 تا 12 می‌باشد، زیرا

ذهن و مغز شما در این ساعات آمادگی حفظ و تجزیه و تحلیل درس‌های حفظی را دارد و حتی، در خواب هم این

مطالب، به‌طور ناخودآگاه، مرور می‌شود هرگز مطالعه این درس‌ها را به صبح زود یا عصر موكول نكنید، چون انرژی

مغز تلف می‌گردد و بازدهی مناسب ندارد

.

د - در روزهای تعطیل، از ساعت 9 تا 12 صبح هم می‌توانید به این دروس بپردازید. بعد از مطالعه مباحث این گروه

استراحت و خواب به اندازه مناسب ضروری است

.

3. خلاصه‌نویسی و یادگیری لغات و اصطلاحات كلیدی و دشوار

الف - درس‌هایی نظیر زبان انگلیسی، زبان عربی و ادبیات فارسی، بدون تسلط بر لغات و اصطلاحات اساسی،

قابل فهم و یادگیری نیستند. حتی در برخی از درس‌های علوم پایه و علوم انسانی به‌ویژه، فیزیك، شیمی، آمار،

روانشناسی و مطالعات اجتماعی و اقتصادی، اصطلاحات خاصی وجود دارد كه فهم آنها پیش‌نیاز و زیربنای درك

مطالب كلی‌تر آن درس‌هاست.


ب - باید واژه‌ها و اصطلاحات مورد نظر كه نقش ریشه‌ای در هر بحث دارند، شناسایی و در یك دفتر جیبی گردآوری

شوند. علاوه بر این، لغات چند معنایی، متضادها، مترادف‌ها و آنهایی كه ارزش املایی و نگارشی خاصی دارند، به

همراه لغات متشابه، افعال بی‌قاعده و درست و غلط‌های نگارشی از داخل متن درس‌ها، توضیحات آخر هر درس،

پاورقی‌ها، بخش‌های واژه‌نامه و دایره‌المعارف آخر كتاب‌ها استخراج و در آن دفتر ثبت گردد. باید توجه داشت كه

گاه، یك كلمه ناتركیب یا اصطلاح در خارج از متن یك معنی و در داخل متن معنای دیگری می‌یابد. این موارد هم

دقیقا باید یادداشت شود. این دفتر جیبی را باید همواره، همراه خود داشته باشید و در هر فرصت مناسب (حتی

زنگ‌های تفریح، در طی مسیر خانه و دبیرستان، كوتاه‌ترین زمان‌ها) از آن استفاده كنید، آنها را مطالعه كنید و

به‌خاطر بسپارید.


استفاده از نوارهای صوتی و تصویری و CDهای آموزشی برای تقویت مكالمه و ترجمه در درس‌های انگلیسی و

عربی، امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر است. همچنین، تهیه داستان‌ها و مطالب كوتاه به این دو زبان، قدرت یادگیری،

درك مطلب و توانایی ترجمه را در شما افزایش می‌دهد. سخن گفتن با دوستان یا كسانی كه اهل این زبان‌ها

هستند و گوش دادن به اخبار و برنامه‌هایی كه از طریق رادیوها و تلویزیون‌های ایران و جهان، به زبان عربی و

انگلیسی پخش می‌شود نیز كمك شایانی به تسلط شما بر زبان‌های دیگر خواهد كرد.


ج - برای به‌خاطر سپردن و درك مفاهیم زبان و ادبیات فارسی هم، بهترین كار، مطالعه مستمر كتب غیر‌درسی،

داستان‌ها، اشعار زیبا، نشریات است. ضمنا، عادت دادن خود به نویسندگی، سبب لذت بردن بیشتر از آموخته‌ها

و كاربرد مفید آنهاست.


4.  یادگیری بخش‌های مهم درك مطلب، نمودارها، پاورقی‌ها، جداول و توضیحات زیر تصاویر هر درس


الف - این موارد نیز باید با رنگ‌های چشمگیر و برجسته (به وسیله ماژیك‌های فسفری) جدا گردد. آوردن مطالب

این گروه در دفتر خلاصه‌نویسی، دشوار و وقت‌گیر است و نیازی به این كار نیست. در زمان مطالعه برای امتحان یا

تست‌زدن، كلیه مطالب یاد شده را از روی كتاب‌ها بخوانید و یاد بگیرید.


ب - لازم به ذكر است كه در اغلب آزمون‌های سراسری، گاه تا یك‌سوم سوالات از این بخش‌های به ظاهر كم

اهمیت می‌آیند. از نظر طراحان سوال و برنامه‌ریزان آزمون سراسری تمام مطالبی كه در گروه بالا می‌گنجد به

همراه دایره‌المعارف‌های پایان برخی كتاب‌ها و مطالبی كه تحت عنوان مطالعه آزاد یا اختیاری می‌آید، جزو درس

است و باید از آنها سوال طرح شود.


5. تهیه جدول برای برخی مطالب فرار


یك روش مفید، علمی و اصولی برای یادگیری مكتب‌های ادبی، سبك‌های ادبی، انواع ادبی، وزن و قالب شعری و

تاریخ ادبیات ابتدای هر درس، تهیه جدول‌های جداگانه است كه در هر ستون آن یك بخش از مطلب آورده شود؛

عنوان: تاریخچه، پدیدآورندگان، تكامل‌دهندگان، تعریف، نام آثار، موضوع آثار، سبك آثار و ذكر نمونه‌های لازم.


علیرضا خراطها - گزینه 2    www.chempic.com

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

روانشناسی با اعداد دوشنبه پنجم دی 1390 8:51

روانشناسی با اعداد شما را از چیزی که می خواهید باشید دور نمی کند ، بلکه مانند رنگی است که نوع آن و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت است . به مثال زیر توجه کنید :

فرض می کنیم که شما متولد 29 اردیبهشت ماه 1364 هستید . اردیبهشت ، ماه دوم سال است پس

9 = 1+ 8 = 18 = 5 + 9 + 3 + 1 = 1395 = 1364 + 2 + 29

شماره تولد شما 9 است و می توانید آنچه را که مربوط به این شماره است با خود مطابقت دهید .

1.        خالق و مبتکر : یک ها پایه و اساس زندگی هستند . همیشه عقاید جدید و بدیع دارند و این حالت در آنها طبیعی است . همیشه دوست دارند تمامی کارها و مسایل بر حول محوری که انها می گویند و تعیین می کنند در گردش باشد و چون مبتکر هستند ، گاهی خودخواه می شوند . با این حال یک ها بشدت صادق و وفادارند و به خوبی مهارتهای سیاسی را یاد می گیرند . همیشه دوست دارند حرف اول را بزنند و غالبا رهبر و فرمانده هستند ، چون عاشق این هستند که بهترین باشند . در استخدام خود بودن و برای خود کار کردن بزرگترین کمک به انهاست ولی باید یاد بگیرند عقاید دیگران ممکن است بهتر باشند و باید با رویی باز آنها را نیز بشنوند.

 

2.        پیام آور صلح : دو ها سیاستمدار به دنیا می آیند ! از نیاز دیگران خبر دارند و غالبا پیش از دیگران به آنها فکر می کنند . اصلا تنهایی را دوست ندارند . دوستی و همراهی با دیگران برایشان بسیار مهم است و می تواند آنها را به موفقیت در زندگی رهنمون سازد . اما از طرف دیگر ، چنانچه در دوستی با کسی احساس ناراحتی کنند ترجیح می دهند تنها باشند . از آنجایی که ذاتا خجالتی هستند باید در تقویت اعتماد به نفس خود تلاش کنند و با استفاده از لحظه ها و فرصت ها انها را از دست ندهند .

 

 

3.        قلب تپنده زندگی : سه ها ایده الیست هستند : بسیار فعال ، اجتماعی ، جذاب ، رمانتیک و بسیار بردبار و پر تحمل ، خیلی کارها را با هم شروع می کنند اما همه آنها را پی گیری نمی کنند ، دوست دارند که دیگران شاد باشند و برای این کار تمام تلاش خود را به کار می گیرند . بسیار محبوب اجتماعی و ایده الیست هستند امام باید یاد بگیرند که دنیا را از دید واقع گرایانه تری هم ببینند .

 

4.        محافظه کار : چهار ها بسیار حساس و سنتی هستند : آنها عاشق کارهای روزمره ، روتین و پیرو نظم و انضباط هستند و تنها زمانی وارد عمل می شوند که دقیقا بدانند چه کاری باید انجام دهند . به سختی کار و تلاش می کنند . عاشق طبیعت و محیط خارج از خانه هستند . بسیار مقاوم و با پشتکار هستند . اما باید یاد بگیرند که انعطاف پذیری بیشتری داشته و با خود مهربانتر باشند .

 

 

5.        ناهماهنگ با جماعت : پنج ها جهانگرد هستند و کنجکاوی ذاتی ، خطر پذیری و اشتیاق سیری ناپذیر آنها به جهان هستی و دیدن محیط اطراف خود ، غالبا برایشان درد سر ساز می شود . آنها عاشق تنوع هستند و دوست ندارند مانند درخت در یک جا ثابت بمانند . تمام دنیا مدرسه انهاست و در هر موقعیتی به دنبال یادگیری هستند . سوالات انها هرگز تمام نمی شود . آنها به خوبی یاد گرفته اند که قبل از اقدام به عمل ، تمامی جوانب کار را سنجیده و مطمئن شوند که پیش از نتیجه گیری ، تمامی حقایق را مد نظر قرار داده اند .

 

6.        رمانتیک و احساساتی : شش ها ایده الیست هستند و زمانی خوشحال می شوند که احساس مفید بودن کنند . یک رابطه خانوادگی بسیار محکم برای آنها  از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اعمالشان بر تصمیم گیری هایشان موثر است و انها حس غریب برای مراقبت از دیگران و کمک به آنها دارند . بسیار وفادار و صادق بوده و معلمان بزرگی می شوند . عاشق هنر و موسیقی هستند . دوستانی صادق و در دوستی ثابت قدم هستند . شش ها باید بین چیزهایی که می توانند آنها را تغییر دهند و چیزهایی که نمی توانند ، تفاوت قائل شوند .

 

 

7.        عاقل و خردمند ، هفت ها جستجوگر هستند : آنها همیشه به دنبال اطلاعات پنهان و مخفی بوده و به سختی اطلاعات به دست آمده را با ارزش حقیقی آن می پذیرند . احساسات ارتباطی با تصمیم گیری های انها ندارد . با اینکه در مورد همه چیز در زندگی سوال می کنند اما دوست ندارند مورد پرسش واقع شوند و هیچگاه کاری از ابتدا به ساکن با سرعت شروع نمی کنند و شعار آنها این است که به آرامی می توان مسابقه را برد . آنها فیلسوفهای آینده هستند . طالبان علم که به هر چه می خواهند می رسند و سوال بی جوابی ندارند . مرموز هستند و در دنیای خودشان زندگی می کنند و باید یاد بگیرند در این دنیا چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی نه !

 

8.        آدم کله گنده : هشت ها حلال مشکلات هستند : اساسی و حرفه ای سراغ مشکل رفته و آن را حل می کنند . قضاوتی درست دارند و بسیار مصمم هستند و طرحها و نقشه های بزرگی دارند و دوست دارند زندگی خوبی داشته باشند . مسئولیت افراد را بر عهده می گیرند و مردم را با هدف خاص خود می بینند . با شرایط ویژه ای این امکان را به وجود می آورند که دیگران همیشه آنها را رئیس ببینند .

 

 

اجرا کننده و بازیگر : نه ها ذاتا هنرمند هستند : بسیار دلسوز دیگران و بخشنده بوده و آخرین پول جیب خود را نیز برای کمک به دیگران خرج می کنند . با جذابیت ذاتی شان اصلا در دوست یابی مشکلی ندارند و هیچ کس برای آنها فرد غریبه ای به حساب نمی آید . در حالات مختلف شخصیت های متفاوتی از خود بروز می دهند و برای افرادی که اطرافشان هستند شناخت این افراد کمی دشوار به نظر می رسد . انها شبیه بازیگرانی هستند که در موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوتی نشان می دهند . افرادی خوش شانس هستند اما خیلی وقتها از آینده خود بیمناک و نسبت به آن هراسان هستند

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

در واقع این هوش عاطفی است که می تواند هوش عقلانی را بکار گیرد و در

جهت مقصودش به پیش ببرد. شاید تا کنون افراد باهوش زیادی را دیده باشید

 که نه در شغل و کارشان و نه در روابط خانوادگی و روابط بین فردی شان و نه

 در تفریح و ... موفقیتی حاصل نکرده اند. و کسانی را هم می شناسیم که علیرغم

اینکه از هوش سرشاری برخوردار نیستند زندگی آرام و موفقی داشته اند و حتی به سطوح بالای موقعیت ها اجتماعی دست یافته اند.

هوش عاطفی مجموعه ای از مهارتها و شاخصهایی است که در زیر توضیح داده می شود:
1. شناخت احساس خود :
فرد باید قادر به شناخت و پیش بینی احساسات خود در موقعیت های مختلف باشد . شاید این جمله بدیهی به نظر برسد ولی باید روی آن بیشتر تامل کنیم . اشخاص زیادی هستند که یا از احساسات مختلف خود آگاهی ندارند . یا ریشه آنها را نمی فهمند. به مثالهای زیر توجه فرمائید :
-
نمی دانم چرا از فلانی بدم می آید.   - نمی دانم چرا علیرغم اینکه خواهان موفقیت در کنکور هستم ولی هنگام مطالعه بی انگیزه هستم.   - نمی دانم چرا احساس پوچی و کلافگی می کنم.
2. کنترل احساس خود :
شناختن احساس هایی چون تنفر ، عصبانیت ، افسردگی ، اضطراب ، غم و .... هزاران احساس دیگر به تنهائی کافی نیست ، بلکه باید آنها را تحت کنترل بگیریم . راننده خوب نه تنها جای ترمز ماشین را می شناسد ، بلکه به هنگام لزوم آن را در اختیار می گیرد و بر آن مسلط است.
3. بر انگیختن و به هیجان آوردن خود :
افرادی که هوش عاطفی بالا دارند ، با اندیشیدن به عواقب احتمالی یک عمل ، نسبت به انجام دادن یا ندادن آن برانگیخته می شوند. این افراد قدرت دارند که اهداف متعالی خود را تجسم کنند ، برنامه بریزند و جهت رسیدن به آنها انرژی بگذارند. پشتکار و اراده نشانه برانگیخته شدن آنهاست و این کاری است که کمتر از هوش عقلانی بر می آید.
4. شناخت احساسات دیگران :
افرادی با هوش عاطفی بالا  هرگز در لاک خود فرو نمی روند تا فقط اسب خود را برانند.
آنها تعاملات گسترده ای با اجتماع دارند و می توانند دنیا را از منظر دیگران هم ببینند . لذا این افراد تحمل بالایی نیز دارند.
5. تنظیم روابط با دیگران :
پس از شناخت احساسات دیگران ، نوبت به روابط با آنها می رسد. در اینجا تعادل و تعامل حرف اول را می زند. افرادی با هوش عاطفی بالا ، هرگز در دوستی ها و روابط بین فردیشان افراط و تفریط ندارند. آنها از هر کس انتظاری متناسب با خودش دارند.
آنها می دانند که تمام آدمها شخصیت کامل و بیست نیستند. لذا توقع ندارند همه افراد همانطور عمل کنند که درست است ، یا همانطور عمل کنند که آنها دوست دارند.
در واقع مردم را همانطور که هستند می پذیرند و اگر تلاشی جهت تغییر شخصیت دیگران در جهت اصلاح آنها انجام می دهند، توقع ندارند که حتما به نتیجه رضایت بخش ختم شود.

/www.modiriran.ir

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |

چگونه با بی حوصله گی مبارزه کنیم؟ یکشنبه چهارم دی 1390 8:41

بی حوصلگی هنگامی روی میدهد که ما دیگر به اطرافیان، اشیاء پیرامون خود و فعالیتهای روزمره خود علاقه مند نبوده و از آنها لذت نمیبریم. بی حوصلگی در واقع فقدان تنوع و انگیزش در زندگیست.
یکی از خصوصیات انسان تنوع طلبی و نیاز به تغییر مداوم در شکل و نوع محرکات بیرونی میباشد. سازگاری حسی سبب میشود ما از فعالیتهای تکراری به ستوه آییم. سازگاری حسی یعنی: کاهش حساسیت حواس زمانی که در معرض مداوم یک عامل محرک ثابت و تغییر ناپذیر قرار میگیرند. مثلا پس از خرید یک تلفن همراه نو شوق و ذوق فراوانی داریم اما پس از گذشت یکی دو ماه همان تلفن همراه برایمان تکراری و ملال آور میشود.

بنابراین باید برای برخی امور در تنوع طلبی محدودیت قائل شویم و گرنه مجبور خواهیم شد همیشه بی حوصله و دلزده باقی بمانیم و طعم رضایت را نچشیم


برای غلبه بر بی حوصلگی در زندگی از این راهکارها سود برید:

۱) سعی کنید هر از چند گاهی در زندگی خود تغییراتی هر چند جزئی ایجاد کنید.

۲) بی کاری و فقدان فعالیت یک عامل مهم در ایجاد بی حوصلگی ست. دست به کار شوید با نشستن و به نقطه ای خیره شدن چیزی عوض نمیشود. برخیزید و به کاری مشغول شوید.

۳) نباید زندگی خود را یک دایره بی پایان و هدف بدانید. این وظیفه خود شماست که به زندگی خود معنامی بخشید.

۴) هر روز یک چیز جدید یاد بگیرید و به علم خود بیفزایید.

۵) خود را به چالش بکشانید. به فعالیتی دست بزنید که در شما استرس ملایمی ایجاد میکند. مانند بازی، ورزش) و یا پذیرش ایده های جدید.

۶) به یاد داشته باشید که هیچ چیز کسالت بار و خسته کننده نیست بلکه این ذهن بی حوصله شماست که همه چیز را کسل کننده میبیند. بی حوصلگی یک امر نسبی و درونیست. افکار خود را تغییر دهید تا احساسات شما نیز تغییر یابند.

۷) حس کنجکاوی خود را بر انگیزید.نسبت به پیرامون خود بی تفاوت نباشید.سعی کنید از همه چیز سر در بیاورید.البته به غیر از مسائل شخصی دیگران.

۸) خیالپردازی کنید. خیالپردازی بیش از حد سبب دور افتادن شما از واقعیتها و حقایق میگردد اما از تخیل خود میتوانید در رفع بی حوصلگی کمک بگیرید. خیالپردازی کنید و به آرزوهای خود دست یابید.

۹) تکرار فعالیتهای روزمره و یا از روی عادت بسیار خسته کننده است. بنابراین دیگر ایده ها، گزینه ها واحتمالات را هم انتخاب کنید. مثلا هر روز برای صبحانه چای شیرین نخورید، یک روز هم قهوه و یا شیر بخورید و یا هر روز سر یک ساعت فعالیت خاصی را انجام ندهید.

10(تکراری نباشید.

www.solaha.com

نوشته شده توسط مجتبي ملجايي  | لینک ثابت |